Masopust 8.2.2020

V sobotu 8. února se v naší obci uskutečnil tradiční cejlecký masopust. Za doprovodu hudby se 51 masek protančilo celou obcí. Za slunečného počasí jsme navštívili domácnosti, které pro nás připravily mnoho dobrot a lahodného pití. Děkujeme všem maskám, které náročnou cestu zvládly, muzikantům, našim občanům, kteří jim tuto cestu svojí společností a pohoštěním zpříjemnili, paní Kamile Hoškové, která pro masky a kapelu připravila lahodnou startovací zelňačku a Ondrovi Blažkovi za  obsluhu.