Ubytovací řád

1. Ubytování je možné po řádné rezervaci termínu, úhradě celé částky na účet pronajímatele a složení vratné kauce 5000 Kč v den předání chalupy.

2. Uhrazením pobytu na účet pronajímatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit.

3. Nejpozději v den nástupu musí být vyplněna přihláška k pobytu.

4. Nástup možný po 14 hodině, v den odjezdu je nutné opustit objekt do 10:00. 

5. V případě způsobené škody, je tato uhrazena z kauce, v případě vyšší škody, na základě písemné výzvy pronajímatele, převodem na účet pronajímatele. Za škody na majetku či odcizení věcí ubytovaných nenese pronajímatel odpovědnost.

6. V případě předčasného ukončení pobytu se zaplacená částka za pobyt nevrací.

7. Chalupa je po ukončení pobytu předána pronajímateli ve stavu, ve kterém byla předána na začátku pobytu, tj. je proveden běžný úklid a svlečeno povlečení. V opačném případě bude z kauce stržena částka 2000 Kč.

8. Při odchodu z objektu je povinnost objekt zabezpečit proti vniknutí cizích osob.

9. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí v celém prostoru objektu.

10. V celé chalupě platí přísný zákaz kouření.

11. V chalupě je povinnost se přezouvat do domácí obuvi.

12. Zařízení chalupy nesmí být přemisťováno.

13. Zjištěné závady je nutné ihned hlásit pronajímateli.

14. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu objektu v průběhu pobytu.

15. Pobyt zvířat je možný pouze po předchozí dohodě s pronajímatelem.

16. Topit v kamnech je možné pouze po zaučení pronajímatelem.

17. Platí zákaz manipulace s kotlem či bojlery na teplou vodu.

18. Do toalety je zakázáno vhazovat hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír či jakýkoli jiný odpad.

19. Je vyžadováno respektování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.

20. Energetické výdaje za dobu pronájmu hradí ubytovaný.

21. Při ztrátě kódovače k chalupě bude uhrazena částka ve výši 2000 Kč.

22. Storno poplatek při zrušení 7 dní předem je 30% procent z celkové ceny pobytu. Při zrušení 5 dní předem storno poplatek činí 50% z celkové ceny pobytu. V případě zrušení pobytu dva dny před příjezdem je storno poplatek 100% z celkové ceny pobytu.